Ενημέρωση προς τους χρήστες της υπηρεσίας INTRAJOBS σχετικά με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό - GDPR


Όπως γνωρίζετε από τις 25.5.2018 ισχύει ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που έχει κάνει η εταιρία e-On Integration Α.Ε., ιδιοκτήτης και διαχειριστής της υπηρεσίας εύρεσης εργασίας INTRAJOBS στην οποία έχετε πρόσβαση από τις δικτυακές διευθύνσεις www.intrajobs.com ή www.intrajobs.gr προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τον παραπάνω κανονισμό.

Πέρα όμως από τις ενέργειες αυτές που παραθέτουμε στη συνέχεια θα θέλαμε επίσης να σας γνωστοποιήσουμε ότι έχουμε ενημερώσει τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της υπηρεσίας INTRAJOBS έτσι ώστε να κατανοήσετε όσο καλύτερα γίνεται τον τρόπο που λειτουργεί και ιδιαίτερα για το πώς διαχειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποψήφιων Εργαζομένων δηλαδή τα Βιογραφικά τους.

Προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία INTRAJOBS σε επόμενα βήματα και κατά την πρόσβασή σας σε αυτή θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους ενημερωμένους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και να τους αποδεχτείτε ή όχι.

Σε περίπτωση που δεν θελήσετε να προχωρήσετε στην αποδοχή των παραπάνω δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία INTRAJOBS.

Ενέργειες και Πολιτικές της e-On Integration σχετικά με την ετοιμότητα της όσον αφορά την συμμόρφωση στον νέο κανονισμό.

Η εταιρία μας, αφού διεξήλθε σε πρώτη φάση τις ενέργειες επισκόπησης των θεμάτων Προσωπικών Δεδομένων, θεωρεί ότι συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του νέου κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation). Η επισκόπηση θα είναι συνεχής. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποια ζητήματα είναι ενδεχόμενο να μην έχουν αντιμετωπισθεί τώρα ή να έχουν αντιμετωπισθεί με τρόπο που από την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας στο μέλλον και την νομολογία που θα προκύπτει, άλλες μέθοδοι και μέτρα θα ήταν ορθότερα.

Η εταιρία μας έχει συγκεντρώσει όλες τις νέες ή αναθεωρημένες πολιτικές ασφαλείας σε ένα εγχειρίδιο πολιτικής και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της πάνω σε αυτό. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή, της συμμόρφωσης δηλαδή, θα είναι συνεχής. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα κάνουμε ελέγχους και επιβεβαίωση ότι όλα «έχουν καλώς», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις, θα προβαίνουμε σε διορθώσεις και λήψη προσηκόντων μέτρων, ανάλογα με το ρίσκο των διαφαινόμενων πιθανών παραβάσεων επί Προσωπικών Δεδομένων και την εξέλιξη της εφαρμοστικής νομολογίας επί του Κανονισμού.

Η μεταξύ μας συνεργασία υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της υπηρεσίας Intrajobs που αποτελούν στο σύνολό τους και τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών τα οποία θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε εφόσον θελήσετε να συνεχίσετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα Προσωπικά ή οποιαδήποτε Δεδομένα σας δεν μεταφέρονται από εμάς σε καμία χώρα ή έδαφος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη δική σας εντολή και ευθύνη. Λόγω όμως της φύσης της Υπηρεσίας Intrajobs και της χρήσης της από Εργοδότες για κάλυψη θέσεων εργασίας τους, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας από τους Εργοδότες που αναρτούν θέσεις εργασίας σε αυτήν ρητά το απαγορεύει. Στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι Εργοδότες που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας INTRAJOBS το οποίο και δεν φέρει καμμιά ευθύνη.

Τα προσωπικά ή οποιαδήποτε δικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά και αποδεχτείτε.